link argentina vs venezuela

Thư mời tham dự Ngày hội việc làm 2022

Kính gửi: Quý cơ quan, công ty, doanh nghiệp Với 55 năm xây dựng hình thành và phát triển, Trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL),...

Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam tuyển dụng

Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam hiện có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

Thông tin tuyển dụng Tập đoàn Bim Việt Nam

Vị trí tuyển dụng: Giám sát môi trường nước nuôi (Lab), Kỹ sư bệnh học thủy sản, Kỹ thuật viên, Tổ trưởng nuôi, Kỹ thuật trưởng (Trưởng khu)
Chuyên ngành: Bệnh học Thủy sản, nuôi trồng thủy sản, Quản lý thủy sản

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học R.E.P thông báo tuyển dụng

Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu
Chuyên ngành: Chăn nuôi, Thú y, Thuỷ sản, Cơ điện tử

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tuyển dụng

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) thông báo tuyển dụng

Công ty sữa đậu nành Việt Nam – VINASOY tuyển dụng

Chỉ tiêu tuyển dụng: 8
Chuyên ngành: Điện tử, Tự động hoá, Cơ điện tử, Công nghệ thực phẩm

Công ty TNHH MTV Gia cầm thương phẩm VIETSWAN tuyển dụng

Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu
Chuyên ngành: Chăn nuôi, Thú y

Công ty cổ phần Thái Việt corporation tuyển dụng

Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu
Chuyên ngành: Chăn nuôi, Thú y, nông học

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (THAGRICO) thông báo tuyển dụng

Chỉ tiêu tuyển dụng: 660 chỉ tiêu
Chuyên ngành: Cơ điện tử, Cơ khí, Nông học, Chăn nuôi, Thú y

Bài viết mới

Bài viết được quan tâm

dang ky bet169 dang ky bet170 dang ky bet173 dang ky bet172 dang ky bet171 dang ky bet174 dang ky bet177 dang ky bet175 dang ky bet178 dang ky bet184