(English version will be provided soon)

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Tây Bắc- TABA Agritage là một Doanh nghiệp xã hội, được thành lập ngày 01 thán 6 năm  2016. Sáng lập tổ chức là những thanh niên trẻ thế hệ 8x, có khát vọng dùng tri thức, khoa học và công nghệ để phát triển kinh tế xã hội tại các khu vực nông thôn, vùng núi gặp nhiều khó khăn của Việt Nam.

Sau khi thành lập, tháng 3/ 2017, TABA Agritage hợp tác thành lập Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Xanh, triển khai mô hình kinh doanh B2B về kinh doanh rau của quả, thực phẩm an toàn theo vùng miền; Năm 2017 mở 02 cửa hàng tiêu thụ các sản phẩm từ chuỗi nông sản bản địa tới thị trường Hà Nội; với thương hiệu FarmFood (mô hình B2C);Tháng 04/2018, hợp tác với tổ chức quốc tế HKI để quản lý hợp phần tài chính vi mô trong nông nghiệp tại Hoà Bình và Lai Châu.

Từ khi thành lập đến nay, TABA Agritage luôn hướng đến mục tiêu đồng hành cùng người nông dân các vùng miền phát triển nông nghiệp bản địa theo mô hình nông nghiệp sinh thái và áp dụng phương pháp tiếp cận Phát triển hệ thống thị trường (MSD).

TABA Agritage luôn nỗ lực không ngừng để có thể trở thành tổ hợp tiên phong với mô hình hệ sinh thái nông nghiệp di sản kiểu mẫu, phát triển bền vững, tạo nên nét độc đáo trong ngành nông nghiệp Việt Nam.