Kế hoạch tổ chức cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế lần thứ V, năm 2022

Với mục đích: Tạo dựng và phát huy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo chủ trương của Chính phú, của Bộ giáo dục và Đào tạo; Tìm kiếm, chọn lọc, ươm mầm các ý tưởng khởi nghiệp sảng tạo có tiềm năng để hỗ trợ ươm tạo và tham gia cuộc thi các cấp trong năm 2022; Tạo điều kiện để các ý tưởng/dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có cơ hội tiếp cận các quỹ đầu tư, nhà đầu tư để hiện thực hóa ý tưởng. Đại học Huế tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế lần V, năm 2022”.

Đối tượng dự thi: Học viên cao học, học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Thời gian tổ chức: Từ tháng 7/2022 đến tháng 11/2022.

Các vòng thi:
– Vòng 1: Ý tưởng, từ ngày 30/7/2022 đến ngày 15/9/2022
– Vòng 2: Phát triển dự án, từ ngày 15/9/2022 đến ngày 15/10/2022
– Vòng 3: Bán kết – Bảo vệ dự án, từ ngày 16/10/2022 đến ngày 30/10/2022
– Vòng 4: Chung kết – Gọi vốn đầu tư, từ ngày 31/10/2022 đến ngày 13/11/2022

Sau cuộc thi, Ban tổ chức tổng hợp, đánh giá, chọn lựa các nhóm ý tưởng/dự án tiềm năng để ươm tạo, kết nối đầu tư và giới thiệu đến các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp khác, giới thiệu tham gia các cuộc thi các cấp, giới thiệu tham gia Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia 2022 (Techfest 2022) do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, cử tham fự cuộc thi SV.Startup_2023 dự kiến tổ chức tại Đại học Huế.

Xem chi tiết:

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế lần thứ V, năm 2022